Výbor SVJ

předsedkyně výboru:
Leona Sládečková
místopředseda výboru:
Mgr. Jiří Kotlán
člen výboru:
Vladimír Fiala

e-mail: vybor@hey12.cz