Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1218 v Libni

Lidové bytové družstvo Praha 8 jako správce budovy po dohodě se zástupcem výboru svolává zasedání shromáždění Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1218 v Libni v Praze 8.

Shromáždění se koná ve středu 17.4.2019 od 18:00 hod. ve 3. patře domu.

Nemůžete-li se zúčastnit, zplnomocněte písemně svého zástupce (plná moc je na rubu pozvánky, kterou rozesílalo LBD).