Kontrola a čištění spalinových cest dle zákona č.320/2015 Sb.

Vážení uživatelé a vlastníci bytů dne 20.3.2019 v době od 8h do cca 10h bude provedena kontrola a čištění spalinových cest.

Tímto Vás žádáme, abyste v uvedený den a hodinu zpřístupnili byt pracovníkům kominické firmy Kominictví Šalounová, s.r.o. (email: kominici@volny.cz, mobil: 602 200 326)